بافر قدرتمند سسکویی کربنات سدیم

بافر قدرتمند سسکویی کربنات سدیم (SODIUM SESQUICARBONATE)

ترکیبات زیادی به عنوان بافر (سسکویی کربنات سدیم) در تغذیه نشخوار کنندگان مورد آزمایش قرار گرفته اند.

افزودن بافرهایی مثل بی کربنات سدیم،کربونات منیزیم و بی کربنات پتاسیم فقط اسیدیته شکمبه را خنثی می کنند.

در حالی که برخی بافرها موجب افزایش PH شکمبه نیز می شوند.

بافرها در مقابل تغییرات PH مقاومت می کنند و آلکالایزرها سبب افزایش PH مایع شکمبه می شوند.

بافرها از کاهش PH جلوگیری می کنند، اما نمی توانند PH را بیشتر از حد معینی افزایش دهند.

سدیم بی کربنات و سدیم بنتونیک از این نوع بافرها هستند.

ترکیبات آلکالایزری یا بازی کننده می تواند PH را افزایش دهند.

طبق منابع علمی موجود استفاده از سسکوئی کربنات سدیم همانند بیکربنات سدیم به عنوان کنترل کننده مثبتی شناخته شده است.

مطالعات اثر ترکیب بافرها و آلکالایزرها را مورد بررسی قرار داده و ترکیب بافر و آلکالایزر را پیشنهاد نموده اند.

سسکوئی کربنات سدیم شامل بیکربنات سدیم به عنوان بافر و کربونات سدیم ( به عنوان آلکالایزر)

می باشد که PH ای در حدود ۱۰٫۵ دارد.

همچنین سسکوئی کربنات سدیم یکی از افزودنی های مورد نیاز و تائید شده توسط انجمن علمی مطالعات گاو شیری در ایالات متحده است که می تواند باعث بهبودی در صد چربی شیر و عملکرد شکمبه شود

 سسکویی کربنات سدیم

سسکوئی کربنات سدیم

یکی از قدرتمند ترین و موثرترین بافرهای موجود است که باعث بهبود عملکرد دام،چربی شیر و افزایش تولید شیر شده و از مهمترین مزایای ای محصول حفظ جمعیت میکروبی و سلامت دستگاه گوارش است که می تواند در صنعت دامپروری کشور ایفای نقش نماید.

 • خاصیت بافری و آلکالایزری به طور همزمان
 • کارایی بیشتر نسبت به جوش شیرین
 • جلوگیری از بروز اسیدوز بالینی و تحت بالینی
 • جلوگیری از بروز لنگش
 • جلوگیری از کاهش درصد چربی شیر در شرایط استرس گرمایی
 • بهبود درصد چربی شیر در مقایسه با جوش شیرین و سایر بافرها
 • بهبود شرایط نشخوار و حفظ سلامت شکمبه

اثرات اسیدوز در شکمبه

 • تغییر جمعیت میکروبی شکمبه
 • تغییر پروفایل اسیدهای چرب فرار تولیدی در شکمبه
 • کاهش قابلیت هضم فیبر

نقش بافرها

 • حفظ PH شکمبه در محدوده ۶/۲۵
 • افزایش مصرف خوراک
 • بهبود شرایط محیط شکمبه

شیوه جایگزین و عادت پذیری سسکویی کربنات سدیم

اگر فرض کنیم هر راس گاو شیرده روزانه به میزان ۲۵۰ گرم جوش شیرین مصرف کند:

جهت عادت پذیری طی یک دوره ۱۵ روزه هر ۵ روز از میزان جوش شیرین مصرفی کم کرده و با سسکویی کربنات سدیم جایگزین می کنید

به طوری که روز پانزدهم مصرف جوش شیرین قطع شده و با سسکویی کربنات سدیم جایگزین شود.

 سسکویی کربنات سدیم

توصیه مصرف سسکویی کربنات سدیم به شرح زیر می باشد:

گاو های شیری: ۱۲۰-۱۵۰ گرم در روز

گاو های گوشتی : ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در روز

گوسفند و بز : ۵ تا ۱۰ گرم در روز

طیور: ۱/۵ تا ۳ کیلوگرم در تن خوراک

سسکویی کربنات سدیم در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

به دور از رطوبت و در جای خشک، همچنین دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

 

جهت خرید انواع محصولات کلیک کنید