FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

عملکرد محصولات ما باعث افزایش بهره بری و رسیدن به شرایط ایده آل

PROTECTION

PROTECTION

وظیفه ما حفاظت از کیفیت مواد اولیه در جهت ایجاد شرایط امن برای شما

HEALTH

HEALTH

محصولات ما در زندگی شما به طور پایدار سلامت و رفاه را ارتقاء می دهد

PERFORMANCE

PERFORMANCE

با کارایی خوب محصولات ما بالاترین راندمان را تجربه خواهید کرد

مهندس مژگان فلاح

مهندس مژگان فلاح

مشاور فنی، پرورش و تغذیه اسب
دکتر حسین یزدلی

دکتر حسین یزدلی

مدیر بازرگانی
دکتر مهدی نظری

دکتر مهدی نظری

مدیرعامل

ترجمه

ترجمه