بولوس کلسیمی خوراکی

بولوس کلسیمی خوراکی (CALCI UP)

هیپو کلسیمی  (بولوس کلسیمی خوراکی) چیست؟

به کاهش سریع غلظت کلسیم پلاسما گفته می شود.

این کاهش سریع به دلیل از دست رفتن کلسیم پلاسما برای تشکیل آغوز ایجاد می شود.

تبعات بروز هیپوکلسیمی در گله

بروز هیپو کلسیمی در مقالات متعددی با افت عملکرد تولیدی و تولید مثلی و حذف از گله مرتبط بوده است.

خط قرمز و پراکندگی هیپوکلسیمی در گله

اگر خط قرمز افت کلسیم خون (هیپوکلسیمی) را ۸ میلی گرم / دسی لیتر در نظر بگیریم

تخمین زده می شود که حدود ۲۵ درصد از گاو های زایش اول و بیش از ۵۳ درصد گاوهای چندبار زایش درگیر این ناهنجار می شوند.

ولی داده های جدید حاکی از افزایش این خط قرمز به حدود ۸/۵ تا ۸/۶ میلی گرم/ دسی لیتر است

( افزایش حساسیت گاوها نسبت به افت کلسیم خون) و این بدان معناست که درصد بیشتری از گاو های بالغ و زایش اولی ها درگیر این عارضه می گردند.

بولوس کلسیمی خوراکی

آیا هیپو کلسیمی همان تب شیر است؟

هیپو کلسیمی و تب شیر از منظر غلظت کلسیم باهم متفاوتند

که در تب شیر غلظت کلسیم به حدی پایین است که دام قادر به برخاستن نبوده

( به اصطلاح << تخته بند>> می شود)

و نیازیمند تزریق وریدی کلسیم است.

در حالی که در هیپوکلسیمی هیچ عوارض ظاهری وجود ندارد ولی غلظت کلسیم خون پایین است.

بولوس کلسیمی خوراکی

راهکارهای چندگانه (بولوس کلسیمی خوراکی)

۱) خوراندن نمک های آنیونی،زئولیت،جیره های کم کلسیم و غیره:

راهکارهایی از قبیل خوراندن نمک های آنیونی، زئولیت،جیره های کم کلسیم و غیره پیشنهاد و عملی شده اند که موفقیت هایی در حد خود داشته اند و بعضا ناکارآمد بوده اند.

به طور کلی همه این راهکارها مشکل تب شیر را در گله ها به شدت کاهش داده اند ولی هیپوکلسیمی کماکان در همه گله ها با درجات متفاوتی وجود دارد.

۲) تزریق کلسیم زیر جلدی:

به گاوهای بالغ اغلب به عنوان راهکاری موثر در بسیاری از گله ها به کار گرفته شده است

ولی برخی با این راهکار به دلیل ایجاد آبسه های زیر پوستی و التهاب موضعی موافق نیستند.

به علاوه داده های جدید نشان می دهد که پس از تزریق زیر جلدی، غلظت کلسیم در روز دوم حتی به کمتر از آنچه در گاوهای شاهد وجود دارد تنزیل پیدا می کند.

۳) استفاده از بولوس های کلسیمی:

سال هاست که بولوس کلسیمی به عنوان ابزاری ارزان و کارآمد در بهبود عملکرد و افزایش سطح کلسیم خون پیشنهاد شده است.

داده ها از برتری نسبی بولوس نسبت به تزریق زیر جلدی در حفظ یکنواخت و مستمر غلظت کلسیم خون حکایت دارد.

سبک آزاد سازی کلسیم در قالب بولوس به دام کمک می کندکه در روزهای اول پس از زایش غلظت طبیعی کلسیم خون خود را حفظ می نماید.

در ترکیب این بولوس از منابع سریع و آهسته رهش کلسیم بهره برده شده است

تا بتواند حداکثر کارایی را داشته باشد.

به خاطر داشته باشیم که همواره هیپوکلسیمی در گله با درجات مختلفی وجود دارد و این امر بیانگر عظمت کوه یخ نهفته در زیر آب نیست

۴) هزینه مصرف بولوس:

توجه کنید که هزینه این بولوس ها  در مقایسه با بهبودی که در وضعیت کل گله ایجاد می کنند بسیار ناچیز است.

۵) میزان و نحوه استفاده:

یک عدد بولوس کلسیم بلافاصله پس از زایش و دیگری ۱۸-۲۴ ساعت پس از تجویز اول.

توصیه می شود این بولوس برای همه گاوها استفاده گردد، زایش اول تا زایش های بالاتر.

بولوس کلسیمی خوراکی

 

جهت خرید انواع محصولات کلیک کنید