مکمل معدنی گاو شیری ۱

مکمل معدنی گاو شیری

Gol Min 1

  • این مکمل با تامین معدنی مورد نیاز گاو شیری و با در نظر گرفتن اثرات متقابل ( آ نتاگوو نیستی و سینرزیستی ) موجب حداکثر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و سلامتی و شادابی دام می شود .  
  • با استفاده از منابع دارای قابلیت دسترسی بالا برای نشخوارکنندگان از جمله گاو شیری موجبات تامین نیاز حداکثری را فراهم می آورد.

مقدار و روش مصرف

  • ۷۰ گرم به ازای هر راس در روز یا ۵/۵ کیلوگرم در هر تن کنسانتره
  • این مکمل در نوع موننسین دار نیز  عرضه  می گردد.
  • طبق نظر مشاور تغذیه یا دامپزشک دامداری مصرف شود.
  • برای بهترین اختلاط ابتدا میزان مناسبی از مکمل را به ۱۰ کیلوگرم کنسانتره افزوده و سپس به کل خوراک بیفزایید.

شرایط و مدت  نگهداری : شش ماه پس از تولید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی : در پاکت های  ۲۵ کیلوگرمی

آنالیز مکمل معدنی گاو شیری ۱

مکمل معدنی گاو شیری 1