اسید های چرب روی تولیدمثل اثرگذار هستند

اسید های چرب روی تولیدمثل اثرگذار هستند

اخیرا اقدامات بزرگی در راستای ارتقا باروری در گاوهای شیری با محوریت علم ژنومیکس و بهبود برنامه های همزمان سازی انجام شده است. مادامی که پتانسیل ژنتیکی گاو ها در گله های امروزی رو به افزایش است این که ما چگونه این گاو های پرتولید را تغذیه می کنیم از اهمیت زیادی برخوردار است.

مطالعات بر روی تغذیه با اسید های چرب امگا، بینش بزرگی در راستای اثر گذاری این اسیدهای چرب در سلامتی و ارتقا باروری گاوها ایجاد کرده است.

در اوایل دهه ۲۰۰۰ ، مبنای تاثیر امگا ۳، بهبود عملکرد تولید مثل همراه با افزایش ماندگاری جنین بود.

تحقیقات اخیر دانشگاه گوالف، بر چگونگی مکانیسم این اسیدهای چرب بر رشد جنین توجه کرده است. بنابراین ما را بر دانستن چگونگی استفاده از اسیدهای چرب کارامد در هر مرحله ی شیردهی کمک می کند. در ابتدا لازم هست در مورد مکانیسم های این پیشرفت صحبت کنیم و سپس نتیجه حاصل از مصرف امگا ۳ را بررسی کنیم.

ساز وکار حفظ جنین:

دو روش برای شناسایی اولیه بارداری وجود دارد: سیگنال های تولیدمثلی و سیگنال های  ایمنی.

 

در یک رحم حامله، ۱۷ روز پس از تشکیل سلول تخم، رویان نوعی هورمون بارداری آزاد می کند که اینترفرون تاو نامیده می شود. این هورمون میزان پروستاگلاندین آزاد شده از بافت های اندومتریوم را کاهش می دهد. این عمل به جسم زرد اجازه می دهد باقی بماند و بارداری حفظ شود .در مقابل در یک رحم غیر بارور، پروستاگلاندین باعث می شود جسم زرد از بین برود و چرخه تولید مثلی از سرگرفته شود. روش دیگر از طریق سیستم ایمنی است جایی که امگا ۳ ها  (EPA/DHA) مسیرشان را از جیره به بافت های تولیدمثلی حیوان  باز می کنند. آنها همچنین میزان پروستاگلاندین آزاد شده از بافت رحم را کاهش می دهند و محیط بهتری را برای بقا جنین ایجاد می کنند.

تاثیر بر تنظیم ایمنی

اسید های چرب امگا همچنین در دوره انتقال گاو ها نقش ایفا می کنند. نظر به این که این اسید های چرب در حقیقت نه تنها منابع انرژی نیستند، بلکه تنظیم کننده های مهمی در عملکرد ایمنی هستند. اسیدهای چرب امگا۶ بخشی از مسیرهای التهابی هستند و زیرلایه هایی از ساخت پروستاگلاندین ها محسوب می شوند. برعکس، امگا ۳ ها ضد التهاب هستند و نقش مهمی در رفع کردن التهاب پس از زایمان  ایفا می کنند.

به قول دکتر ادواردو دی سوزا ریبرو، افت شرایط بدنی و بیماری های بالینی در اوایل شیردهی، به طور مستقیم به روی ۵۰ درصد از گاو های شیری پس از زایش اثر می گذارد. التهاب و باروری به یکدیگر وابسته اند و گاوهایی که درگیر بیماری های دوره انتقال می شوند، افت اسکور بدنی محسوسی خواهند داشت و از التهاب غیر کنترل شده رنج می برند و آبستنی این گاوها به تعویق خواهد افتاد.

افزودنی های ضدالتهاب امگا۳ بعد از زایش و در جریان دوره ی تولیدمثل می تواند به برطرف کردن التهابات کمک کند و به گاو اجازه دهد انرژی را که لازم است صرف مقابله با  التهاب کند به تولید بیشتر از جمله تولید شیر و تولیدمثل اختصاص دهد.

یافته های تحقیقاتی

حال لازم است نگاهی بر پیشرفت تحقیقات که نشان دهنده اثر تغذیه با امگا ۳ EPA/DHA بر تولید مثل است داشته باشیم.

  • تحقیقات نشان داده است که تغذیه با جیره های ضد التهاب حاوی امگا ۳ EPA/DHA سبب کنترل افزایش ناگهانی پروستاگلاندین و ایجاد محیط بهتر رحمی به منظور حفظ بارداری می شود.
  • تحقیقات متعددی نشان داده است نمک های کلسیمی امگا ۳ EPA/DHA ،از دست دادن بارداری بین روزهای ۳۲ و ۶۰ را به میزان ۵۰ درصد یا بیشتر کاهش میدهد.(شکل ۲)

 

 

  • اخیرا چالش از دست دادن جنین اولیه در گاوهای شیری تا هفته چهارم بارداری، بالغ بر ۵۰ درصد می باشد که مربوط به محیط ضعیف رحمی یا رشد رویان آسیب دیده است (شکل ۳)اسید های چرب
  • تحقیقات اخیر دانشگاهی نشان داده است که تغذیه با اسیدهای چرب امگا در فرآیند رشد جنین اولیه حائز اهمیت است. مرحله ی رشد رویانی در ۳۹ درصد از جنین های از دست رفته اتفاق می افتد. جنین اولیه از این اسیدهای چرب به منظور تامین انرژی و  انتقال پیام های سلولی در تمام سلول های جنین استفاده می کند.

قدم های بعدی سودمند

اسید های چربی که ما در جیره های گاو شیری استفاده می کنیم اثرات قابل توجهی بر مدیریت التهاب و افزایش بازده تولیدمثل در گاوهای شیری دارند. اسیدهای چرب، تنها به منظور فراهم کردن انرژی گاوها مصرف نمی شوند. قطعا این بارزترین مشارکت اسید های چرب است که به گاو ها کمک می کند تا بهترین خود را به نمایش بگذارند، اما لازم به ذکر است که  این تنها بخش کوچکی از عملکرد اسیدهای چرب است. با در نظر داشتن این موضوع اقدامات ممکن را به منظور مدیریت دوره انتقال و تولید مثل با اسیدهای چرب امگا را بررسی می کنیم.

  • دسترسی به سطوح مناسب امگا ۳ و امگا ۶ در جیره های دوره انتقال به وسیله ی نگاهی بر نسبت امگا ۶ بر امگا ۳ در دوازدهه در نرم افزار جیره نویسی و یا به وسیله ی ارسال نمونه ای از TMR برای آنالیز پروفایل اسیدها ی چرب قابل انجام هست.
  • به عنوان یک راهنما، هرچه نسبت امگا ۶ به امگا ۳، کمتر باشد بهتر است. در حالی که هیچ عدد مطلوبی وجود ندارد ولی اکثر تحقیقات، ارتقا  عملکرد تولیدمثلی در شرایطی که امگا ۶ به امگا ۳ در جیره ۵ به ۱ یا حتی میزان کمتری در روده ی کوچک  باشد را  نشان می دهند .
  • روش هایی را برای بهبود نسبت امگا ۶ به امگا ۳ در نظر بگیرید، خصوصا در اوایل شیردهی یعنی زمانی که گاوها به شکل قابل توجهی در مبارزه با التهاب هستند.
  • امگا ۶ ها همچنین ۱۸:۲ یا اسید لینولئیک نامیده می شوند. زمانی که بیش از اندازه به خوراک اضافه شود اثر منفی بر ساخت و ساز چربی شیر دارد .بنابراین این موضوع علت مهمی است بر این که چرا باید نظارت بر مقدار امگا ۶ جیره، بخش مهمی از برنامه ی تغذیه دام باشد.