توجیه اقتصادی نیتروزا (نیتروژن آهسته رهش)

نیتروزا (نیتروژن آهسته رهش ) محصولی است جهت کاهش مصرف سویا و همچنین کاهش هزینه های خوراک مصرفی در دامداری.

با توجه افزایش بی رویه قیمت اقلام خوراکی و عدم افزایش قیمت تولیدات دامداری اعم شیر و گوشت ، نسبت سود به هزینه ها کاهش و بعضا منجر به زیان دامدار خواهد گردید.

لذا نیتروزا محصولی است که در این بازه ی زمانی به کاهش هزینه های خوراک و افزایش سود دهی دامدار منجر خواهد شد، برای نمونه جایگزین نمودن نیتروزا را با سویا در یک گله ی ۳۰۰ راسی مثال زده ایم،

هر ۸۰۰ گرم سویا با ۱۰۰ گرم نیتروزا جایگزین می گردد و ۷۰۰ گرم فضای خالی خوراک با یکی از اقلام خوراکی (برای حصول بهترین نتیجه از سبوس استفاده گردد) پر خواهد شد.

با این جایگزینی بدون تغییر در میزان تولید شیر، میزان مصرف روزانه سویا و هزینه های مربوط به خوراک کاهش پیدا خواهد کرد و مدت زمان بیشتری از سویای ذخیره می توان استفاده نمود.

بطور مثال هزینه های مربوط به خرید یک کیلو گرم سویا ۵۰۰۰ تومان ، یک کیلوگرم نیتروزا ۸۳۰۰ تومان و یک کیلوگرم سبوس را ۱۵۰۰ تومان در گله ای با ۳۰۰ راس دوشا را در نظر بگیرید،

۰/۱۰۰ * ۸۳۰۰ = ۸۳۰ تومان هزینه مربوط به مصرف ۱۰۰ گرم نیتروزا

۰/۷۰۰ * ۱۵۰۰ = ۱۰۵۰ تومان هزینه مربوط به مصرف ۷۰۰ گرم سبوس

۸۳۰ + ۱۰۵۰ = ۱۸۸۰ تومان مجموع هزینه های سبوس و نیتروزا به ازای هر راس دام در روز

۰/۸۰۰ * ۵۰۰۰ = ۴۰۰۰  تومان هزینه مربوط به مصرف ۸۰۰ گرم سویا

۴۰۰۰ – ۱۸۸۰ = ۲۱۲۰ تومان میزان صرفه جویی در هزینه ها در اثر جایگزینی نیتروزا با سویا

۲۱۲۰ * ۳۰۰ = ۶۳۶۰۰۰ تومان کاهش هزینه  روزانه  در گله ای با ۳۰۰ راس دوشا

۶۳۶۰۰۰ * ۳۰ = ۱۹۰۸۰۰۰۰ تومان کاهش هزینه ماهانه در گله ای با ۳۰۰ راس دوشا

اگر در این گله به ازای هر راس دام تنها حدود ۱۰۰ گرم نیتروزا را جایگزین ۸۰۰ گرم سویا کنیم  ماهانه حدود نوزده میلیون تومان در هزینه ها صرفه جویی خواهیم داشت. علاوه بر آن سویای باقیمانده در انبار در اثر صرفه جویی در مصرف به صورت ذیل خواهد بود.

مقدار صرفه جویی در مقدار سویای به ازای هر راس دام روزانه معادل ۸۰۰ گرم خواهد بود

۰/۸۰۰ * ۳۰۰ = ۲۴۰ کیلو گرم مقدار سویای صرفه جویی شده روزانه در گله ای با ۳۰۰ راس دوشا

۲۴۰ * ۳۰ = ۷۲۰۰ کیلو گرم مقدار سویای صرفه جویی شده ماهانه در گله ای با ۳۰۰ راس دوشا

طبق محاسبات فوق با مصرف تنها صد گرم نیتروزا به ازای هر راس دام در یک گله ی ۳۰۰ راسی ، در پایان ماه ۷۲۰۰ کیلو گرم سویای صرفه جویی شده و در انبار موجود خواهد بود

قابل ذکر است که محاسبات فوق برای گله ای با ۳۰۰ راس دوشا بوده که این مقدار میتواند علاوه بر گاوهای  دوشا به گاو های خشک ، تلیسه و پرواری نیز تعمیم داده شود. همچنین میتوان مقدار مصرف را به ازای هر راس دام تا ۲۵۰ گرم افزایش داد و حداکثر تا ۲۰۰۰ گرم از سویای مصرفی به ازای هر راس دام را کسر کرد.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد این محصول اینجا کلیک کنید.

 

میزان مصرف: ( به ازای هررأس دام در روز )

گاو شیرده: ۵۰ تا ۲۰۰ گرم

گاو خشک و تلیسه: ۱۰۰ تا ۲۵۰ گرم

گوساله پرواری: ۱۰۰ تا ۲۵۰ گرم

گوسفند: ۵ تا ۲۰ گرم