پودر چربی کلسیمی پرشیافت

پودر چربی پرشیافت چه عملکردی در گله دارد؟

  • کاهش تعادل منفی انرژی در گاوهای تازه زا به دلیل غلظت بالای انرژی آن
  • حفظ امتیاز وضعیت بدنی (BCS) پس از زایش و اوج شیردهی
  • حمایت از حداکثر تولید و ترکیبات شیر گله ( حداکثر قابلیت هضم چربی)
  • بهبود عملکرد تولیدمثلی و سلامت گله (سرشار از PUFA)
  • حمایت از سلامت حیوان از طریق افزایش مصرف علوفه در خوراک با غلیظ تر کردن انرژی کنسانتره
  • تامین انرژی جهت رسیدن به حداکثر سرعت رشد دام های پرواری
  • کاهش تنش گرمایی و افزایش عملکرد تولیدی دام و طیور

پودر چربی کلسیمی پرشیافت

پروفایل اسیدهای چرب
چربی کل ۸۵%
میریستیک (C14) ۱%
پالمیتیک (C16) ۲۸%
پالمیتولئیک (C16:1) ۳%
استئاریک (C18) ۵%
اولئیک (C18:1) ۲۶%
لینولئیک  (C18:2) ۳۰%
لینولنیک (C18:3) ۳%
سایر اسیدهای چرب ۴%
اسیدهای چرب اشباع ۳۵%
اسیدهای چرب غیر اشباع ۶۵%
PUFA ۳۳%