مکمل ویژه گاو پرواری

مکمل ویژه گاو پرواری

Gol Beef Plus  

  • این مکمل میتواند باعث تامین نیازهای مواد معدنی و یتامین های حیوانات پرواری شده و سبب بهبود افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و بازده غذایی آنها می شود.

 

مقدار و روش مصرف

  • ۱۵۰ گرم به ازای هر راس گوساله  در روز
  • بنا به درخواست مشتری این مکمل در نوع موننسین و فسفر دار نیز عرضه می گردد.
  • طبق نظر مشاور تغذیه یا دامپزشک دامداری مصرف شود.
  • برای بهترین اختلاط ابتدا میزان مناسبی از مکمل را به ۱۰ کیلوگرم کنسانتره افزوده و سپس به کل خوراک بیفزایید.

 

شرایط و مدت  نگهداری : شش ماه پس از تولید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی : در پاکتهای  ۲۵ کیلوگرمی

آنالیز مکمل ویژه گاو پرواری

مکمل ویژه گاو پرواری