توکسیت

توکسیت تک ژن

محصول توکسین بایندر

ترکیبات

 • مشتقات آلومینوم سیلیکات
 • دیواره مخمر
 • باکتری های اسید لاکتیک

موارد مصرف

 • خوراک دام و طیور
 • کارخانه های تولید کننده خوراکتوکسیت

مقدار و نحوه مصرف

 • ۵ تا ۲ کیلوگرم در هر تن خوراک طیور
 • ۸ تا ۲ کیلوگرم در هر تن کنسانتره دامی

(۱۵ تا ۳۰ گرم به ازای هر راس گاو شیرده در روز )

 

خواص و اثرات توکسیت

 • جذب وخنثی سازی سموم قارچی موجود در خوراک
 • بهبود ضریب تبدیل و افزایش تولید
 • بهبود سیستم ایمنی
 • کاهش میزان آفلاتوکسین میزان آفلاتوکسین M1  در شیر
 • بهبود عملکرد تولید مثلی
 • کاهش سقط جنین و جذب رویان
 • مقاوم به دمای پلت شده ( تا دمای ۹۵ درجه سانتیگراد )

 

مکانیسم اثر

خانواده های مختلفی از قارچ ها مانند آسپرژیلوس فوزاریوم و پنی سیلیوم، توانایی رشد برروی علوفه و خوراک دام و طیور را داشته و تولید توکسین هایی از جمله آفلاتوکسین ها ، زیرالنون، اکراتوکسین ، فومونسین می نماید.

این سموم در مقادیر بسیار اندک نیز بسیار خطرناک بوده و اثراتی همچون افزایش ضریل تبدیل ، کاهش تولید ، مشکلات باروری و تولید مثلی ، ممانعت از سنتز پروتئین و مرگ سلولی ، افزایش سلول های سوماتیک در شیر و آسیب های شدید عصبی را درپی دارند.

روش های مختلفی برای حذف این سموم وجود  دارد که یکی از کاربردی ترین آن ها استفاده از توکسین بایندرها است . توکسین بایندر توکسیت (ToxEat) دارای بخش معدنی آلومینوسیلیکات سدیم و بخش آلی شامل دیواره سلولی مخمر و باکتری می باشد.

آلومینوسیلیکات سدیم به کار گرفته شده در این محصول به هنگام اشباع شدن از آب با جذب گروه های قطبی توکسین هایی مانند آفلاتوکسین از اثرات سمی آن ها ممانعت می نماید. دیواره سلولی مخمر موجود در این محصول غنی از مانان و گلوکومانان بوده و به واسطه تعییرات ساختاری ایجاد شده ، پس از جداسازی ،قدرت جذب بالاتری در جذب سمومی همانند T2 توکسین ، اکراتوکسین و DON  دارد.

 

شرایط نگهداری : در مکان خشک و دمای کمتر از ۲۵ سانتیگراد

بهترین زمان مصرف : تا ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید

بسته بندی : بسته های سه لایه ۱ و ۱۰ و ۲۵ کیلوگرمی