تست آمینو کوییک

تست آمینو کوییک

تست آمینو کوییک

   تست پارگی کیسه آمنیون در زنان باردار

  • مقدمه:

پارگی زودرس غشا یا PROM نسبتا مکرر است و مربوط به ۵ تا ۱۰ درصد از موارد حاملگی است که ممکن است به زایمان زودرس و یا عفونت در جنین منجر شود. نشت مایع آمنیونی همیشه توسط معاینه بالینی قابل تشخیص نیست و بنابراین آزمایش بیولوژیکی جهت تایید نیز گاهی مفید است. آزمایش بیولوژیکی براساس تشخیص قلیایی شدن مایع واژینال یا حضور مولکولی است که از لحاظ فیزیولوژیکی در غلظت بالا در مایعات آمنیوتیک وجود دارد.

   

  • موارد مصرف:

تست آمینو کوییک (AMINOQUICK)  آزمونی ساده و سریع  است که برای تشخیص IGFBP1 از نمونه سواپ واژینال استفاده می شود. تست آمینو کوییک به منظور تشخیص پارگی غشای کیسه جنینی در خانم های باردار مشکوک به پارگی از نمونه  سواب واژینال در نظر گرفته شده است. هر تست برای مشاهده یک نتیجه استفاده می شود. تست آمینو کوییک می تواند به عنوان کمک کننده ای برای شروع یا در نظر گرفتن درمان توسط پزشکان مورد استفاده قرار گیرد.

  • اساس تست:

یک جفت آنتی بادی منوکلونال anti-IGFBP-1 برای تشخیص IGFBP-1 استفاده می شود. یکی از این دو جفت در غشای نیترو سلولزی در سطح خط تست جایگذاری شده است و دیگری با ذرات کلوئیدی طلا نشان دار شده است.

در طول حرکت نمونه، IGFBP-1، اگر در نمونه وجود داشته باشد، از مجموعه آنتی ژن-آنتی بادی با آنتی بادی های نشان دار می شود. این مجموعه ها توسط آنتی بادی های موجود در خط تست اسکن می شوند و یک خط رنگی بنفش تولید شده توسط نانوذرات طلا ایجاد می شود.

حضور خط کنترل داخلی بنفش در قسمت فوقانی تست نشان می دهد که نتیجه صحیح است و این که روش پیگیری درست است.

  • شرایط نگهداری:

– در جای خشک و خنک و در دمای ۲ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. پس از باز شدن درب هر تست، باید حداکثر تا مدت ۱ ساعت تست انجام شود.

  • تفسیر نتایج:
  • مثبت:

مشاهده دو خط روی نوار تست.

یکی از خطوط که بنفش است در ناحیه Control و خط بنفش رنگ دیگر در ناحیه Test ظاهر می شود.

  • منفی:

فقط یک خط ظاهر می شود.

این خط بنفش فقط در ناحیه Control قابل مشاهده است.

  • نامشخص:

گاهی مشاهده یک خط روی ناحیه Test نوار تست و گاهی مشاهده نکردن خطی روی نوار تست.